Belastingswaarden van scharnieren

De daadwerkelijke belasting van deurscharnieren kan, op basis van
verschillende beinvloedende factoren, het werkelijke deurgewicht
duidelijk overschrijden. Bijvoorbeeld heeft het gebruik van deurstoppers,
deurdrangers en -automaten, maar ook bredere deuren,
deurdikte en de scharnierposities consequenties voor de belasting.
Ook belangrijk is het toepassingsgebied zoals openbare gebouwen,
scholen, ziekenhuizen en verplegingstehuizen, gebouwen voor
kinderopvang etc. Daarnaast heeft de openingsfrequentie veel
invloed op de belasting van de scharnieren. Hiermee moet rekening
worden gehouden bij de keuze van het geschikte scharnier. Verder
adviseert BSW, afhankelijk van de toepassing, rekening te houden
met een extra veiligheidsmarge voor de toelaatbare belasting.
Alle door BSW aangegeven belastingswaarden hebben, indien niet
anders aangegeven, betrekking op het gebruik van 2 scharnieren
op een referentiedeur met een afmeting van 2000 x 1000 x 40 mm
(h x b x d) volgens EN1935.
Voor het berekenen van het virtuele deurgewicht ( = werkelijke
deurgewicht plus opslagpercentages), om vervolgens het geschikte
scharnier te kunnen bepalen, hebben we in de praktijk te maken
met de volgende opslagpercentages:

Bij afwijkingen van de standard of bij onduidelijkheden adviseren
wij om met ons te overleggen.
Het gebruik van een derde scharnier verhoogt in principe het
belastingswaarde niet noemenswaardig. Vooral omdat het extra
scharnier vaak in het midden geplaatst wordt om het kromtrekken
van de deur tegen te gaan of om een symmetrisch beeld te krijgen.
BSW adviseert het plaatsen van een extra scharnier bij gebruik van
deurdrangers en -automaten en bij het gebruik van bredere deuren.
De plaats waar het extra scharnier gemonteerd moet worden is
350 mm onder het bovenste scharnier, gemeten vanuit het midden van de scharnieren. Het plaatsen van dit extra scharnier dient ter
ondersteuning van het bovenste scharnier om de extra belastingen
op te kunnen vangen, zoals hierboven beschreven.
Voorwaarde voor het bereiken van de aangegeven belastingswaarden
is naast een correcte, loodrechte montage van de scharnieren
met de aanbevolen schroeven, een stabiel kozijn nodig, welke
goed bevestigd is in het metselwerk of metalstudwand.
BSW adviseert voor projectscharnieren het gebruik van houtschroeven
5 x 50 mm, voor alle andere scharnieren verwijzen wij
naar de opgave op de desbetreffende bladzijde.

Scharnierposities volgens BRL 0803

Afwijkend van de hierboven beschreven scharnierposities worden
in Nederland onderstaande scharnierposities voorgeschreven
volgens de BRL 0803:

Daarnaast geeft de BRL 0803 enkele afwijkende opslagpercentages
aan voor de berekening van de werkelijke belastingswaarden.

Speciale opties

Draagpen
Al naar gelang de verwachte gebruiksfrequentie of belasting van
de deur adviseren wij het gebruik van een draagpen, om het
scharnier extra in het deurblad te stabiliseren. Deze draagpen is
als separaat artikel te bestellen en wordt bij projectscharnieren
in plaats van de middelste bevestigingsschroef gebruikt.

Stiftbeveiliging NRP
De stiftbeveiliging verhindert bij een gesloten deur de eenvoudige,
ongeoorloofde, manipulatie van de scharnierstift en werkt zo de
onbevoegde demontage tegen. De stiftbeveiliging is verkrijgbaar
bij projectscharnieren, maar ook bij glijlager- en kogellagerscharnieren.

Inbraakwerendheid
BSW projectscharnieren zijn succesvol getest op inbraakwerende
deurelementen. Hierbij worden naast een dichtgelaste knoop
zowel veiligheidsbouten aan het deurdeel van het scharnier, maar
ook een uittrekbeveiliging aan het kozijndeel van het scharnier
toegepast, om het uitheffen van de deur te verhinderen.


Sierknoppen
BSW projectscharnieren zijn, indien gewenst, ook met sierknoppen
in kegelvorm (ZK) of rond (ZR) te verkrijgen.

Uitvoeringen en materialen

Alle gangbare BSW scharnieren zijn zowel in roestvast staal als in
staal verzinkt verkrijgbaar. Op aanvraag is zelfs een decoratieve
oppervlaktebehandeling zoals bijvoorbeeld verguld gepolijst of
RAL-kleuren beschikbaar. Voor een paar modellen is ook een
speciale beschermingslaag leverbaar als deze worden toegepast
bij hout dat met een zuur behandeld is.
BSW scharnieren uit roestvast staal, worden daadwerkelijk van RvS
AISI 304 vervaardigt. Enkele types zijn, naar keuze, ook in RvS AISI
316 te verkrijgen. Op aanvraag kunnen roestvast stalen scharnieren
met een PVD-coating, voor extra hoge weerstand, in verschillende
kleuren (goud, brons, messing enz.) geleverd worden.
Naast het optische aspect speelt meestal bij de keuze van materialen
of oppervlaktebehandelingen de overweging tot roestwerendheid
een grote rol. BSW heeft de belangrijkste varianten volgens de
voorschriften van de DIN EN 1670 getest en als volgt geclassificeerd:

Andere oppervlakten zoals bijvoorbeeld:

bieden geen roestwerendheid en worden slechts als optisch
aspect toegepast.
BSW adviseert, onafhankelijk van de classificering, het principiële
gebruik van scharnieren uit roestvast staal, als deze permanent in
de buitenlucht of in vochtige ruimten worden toegepast. Alleen
dit materiaal kan, op den duur, een hoge roestwerendheid garanderen.
Bij toepassing aan de kust, in overdekte zwembaden of
andere agressieve omstandigheden, moet het materiaal roestvast
staal regelmatig onderhouden worden, om het begin van aanslag
te voorkomen. BSW biedt hier, op aanvraag, een extra beschermende
transparante kunststof coating (“KK”) aan.
Voor de optimale bescherming tegen corrosie dient u de juiste
bevestigingsmaterialen te gebruiken.
De meest gangbare uitvoeringen vindt u op pagina 206 weergegeven.
Aanduiding Oppelvlakte

Certificaten

De hoge kwaliteit van BSW-scharnieren wordt niet slechts door
ons eigen kwaliteitsmanagementsysteem, waaronder interne
controles in alle stadia van de productie, veilig gesteld, maar ook
door een externe controle van het testinstituut SKH en SKG-IKOB.

CE-kenmerk
Al vanaf 2003 is het grootste deel van de BSW-scharnieren
succesvol, volgens de Europese Norm EN 1935, getest en
door het testinstituut SKG in Geldermalsen, Nederland,
gecertificeerd. Hiermee voldoen deze scharnieren aan de
principiële voorwaarden voor het gebruik bij brand- en
rookwerende deuren alsook bij vlucht- en paniekdeuren.
Een kopie van het EG-conformiteitscertificaat of de daarop
gebaseerde prestatie-verklaringen (DoP) voor alle
gangbare scharnieren stellen wij u graag, op aanvraag,
ter beschikking.
Het Europees geldige CE-teken vereist omvangrijke
testen met één dragend scharnier met een maximum
van 200.000 deurcycli. Op grond van de actueel geldende
beperking bij de maximale belastingswaarde van 160 kg,
doet BSW daar bovenop voor meerdere scharniertypes
interne testen met duidelijk hogere gewichten.

 

SKG-keuring
Scharnieren voorzien met het SKG ** – of SKG ***- teken,
zijn door het testinstituut SKG-IKOB in Geldermalsen,
Nederland, op inbraakwerendheid getest en goedgekeurd
voor toepassing bij buitendeur- en raamelementen.

Cradle to Cradle Certified™ Silver
Als maatschappelijk verantwoord ondernemen ligt
BSW niet alleen de duurzaamheid van onze producten
maar ook een verantwoorde inzet van productiemiddelen
aan het hart. Hiervoor zijn BSW-projectscharnieren
en kozijnconstructies, de productprogrammas
“allround” en “topforce” en onze kogelstift paumelles
van C2CPII, San Francisco, volgens de Cradle to Cradle
Certified™ Product Standard op Silverlevel gecertificeerd.

Productverklaring met betrekking tot milieu
De productverklaring met betrekking tot het milieu,
uitgegeven door het „ Institut Bauen und Umwelt e.V.“,
Berlijn, voor onze producten is op aanvraag te verkrijgen.

Brandwerendheid
Scharnieren 804 en 818 RvS zijn voor en groot gedeelte
goedgekeurd vor brandwerende deuren tot 240 minuten
onder no. CF 5581 door testinstitut Exova (UK) Ltd,
Warrington.